BIENNALE MEDALIERSTWA

 

 

 

IV Biennale Medalierstwa

PLSP Warszawa, 25 kwietnia 2022 roku

 

Na konkurs zostało nadesłanych 59 prac z 9 szkół artystycznych :

 

ZSP w Jarosławiu,

LSP we Włocławku

ZSP w Gdyni

ZSP w Radomiu

LSP w Cieszynie ZDZ Katowice

ZPSP w Kielcach

PLSP w Zamościu

ZSP w Lublinie

PLSP w Warszawie

 

Komisja konkursowa do finału IV Biennale Medalierstwa  zakwalifikowała prace z następujących szkół:

LSP we Włocławku

ZSP w Gdyni

ZPSP w Kielcach

PLSP w Zamościu

ZSP w Lublinie

PLSP w Warszawie

Gratulujemy autorom medali oraz nauczycielom prowadzącym. Szczegóły dotyczące drugiego etapu konkursu zostaną przesłane do szkół w najbliższym czasie.

 

 

 

REGULAMIN