ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Komisja socjalna PLSP informuje, żę wnioski o świadczenie "Zimowe" dla pracowników można składac najpóźniej do 5 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje oraz wniosek do wypełnienia zostały przesłane przez dziennik elektroniczny.

Pliki można równiez pobrać poniżej:

 

INFORMACJA

WNIOSEK