KRAKÓW 2018

 

Podczas jesiennych dwóch dni uczniowie klas trzecich uczestniczyli w wycieczce do Krakowa skoncentrowanego całkowicie na historii sztuki. Wyprawa zorganizowana i poprowadzona przez nauczycielkę tego przedmiotu-Katarzynę Kawkę miała swój główny punkt programu, którym była niezwykła wystawa twórczości Stanisława Wyspiańskiego organizowana przez krakowskie Muzeum Narodowe. Młodzi plastycy mieli okazję podziwiać ogrom ponad pięciuset eksponatów - mnóstwa rysunków, grafik, projektów witrażowych, malarstwa, realizacji scenograficznych czy meblarskich oraz prywatnych pamiątek i przedmiotów związanych z życiem tego niezwykle wszechstronnego artysty okresu Młodej Polski. Uczniowie w muzeum kontemplowali również słynną Damę z Gronostajem, jedyny obraz Leonardo da Vinci znajdujący się w polskich zbiorach.

Wycieczka była swego rodzaju naukowym przemarszem po uliczkach Krakowa. Profesor Kawka starała się przekazać podopiecznym jak najwięcej wiedzy historycznej na temat zabytków miasta, mimo ograniczonego czasu. Trzecioklasiści mieli okazję podziwiać m.in. Kościół św. Anny, kościół Franciszkanów, kościół św. Piotra i Pawła, katedrę Wawelską, Krakowskie Sukiennice w których znajdują się jedne z najważniejszych przykładów polskiego malarstwa XX-wiecznego, Jamę Michalikową czy Piwnicę pod Baranami, a tym samym zagłębić się historię polskiej sztuki od gotyku, przez renesans i barok aż po czasy okresu międzywojennego. Mimo tępa przypominającego muzealny sprint, uczniowie wiele się nauczyli i dowiedzieli, również dlatego iż każdy z nich musiał przygotować własny referat na temat poszczególnych eksponatów i zabytków architektury, które wchodziły w plan zwiedzania. Tym samym wycieczka nie miała sztampowego charakteru oprowadzania przez przewodnika, a lekcji interaktywnej. Nie zabrakło też śmiechu, wspólnej zabawy w ciepłej atmosferze, a nawet łacińskich śpiewów chóralnych.