LIST OTWARTY

Do społeczności szkolnej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie!

 

Szanowni Państwo: drodzy nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i uczniowie PLSP!

 

Serdecznie podziękowania kieruję do Was wszystkich za działania, które Państwo podjęli w  trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się prawie cały świat, Polska i nasza szkoła - w związku z zagrożeniem pandemią. Już od pierwszych dni zawieszenia zajęć nasi nauczyciele podjęli próbę nauczania zdalnego (zanim wytyczne takie skierował do nauczycieli Minister Edukacji Narodowej). Serdecznie dziękuję Panu Maciejowi Kupidurze, który od 12 marca 2020 roku rozpoczął, z własnej inicjatywy, wytężoną i wielogodzinną pracę nad uruchomieniem platformy e-learningowej w oparciu o usługę Microsoft Teams. Wszystkim uczniom i chętnym nauczycielom zostały utworzone konta, dzięki czemu pierwsze lekcje on-line odbyły się już w poniedziałek 16 marca 2020. Były to zajęcia  historii sztuki, matematyki oraz dodatkowe zajęcia  projektowania multimedialnego. Dziękuję także za organizację zdalnej pracy naszego grona Panu Maciejowi Jędrzejcowi. W koordynowaniu działań szczególnie zasłużyła się Pani wicedyrektor Magdalena Woźniak, ale także pani Magdalena Kacała.

Pomoc, wsparcie, zaangażowanie i pracę zaoferowało także wielu innych nauczycieli, których tutaj z imienia nie wymieniam, a do których kieruję również podziękowania i serdeczne wyrazy uznania. Przez cały czas wszyscy nauczyciele są w kontakcie z uczniami za pomocą e-dziennika Librus i na bieżąco wysyłają wiadomości z wytycznymi, co do pracy i nauki w domu. 

W celu zwiększenia możliwości kontaktu uczniów z nauczycielami powstała również grupa na Facebooku, która zaktywizowała wszystkich uczniów i wielu nauczycieli. Uczniowie otrzymali od wielu  nauczycieli swoje prywatne adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów - wszystko po to, by umożliwić im kontakt z nauczycielami w związku z realizacją nauki zdalnej.

Nauczyciele wszystkich przedmiotów zarówno ogólnokształcących jak i artystycznych rozesłali swoim uczniom konkretne wytyczne i zakres prac i zadań do wykonania w czasie zawieszenia zajęć w szkole. Informacje te są dostępne zarówno w Librusie jak i na stronie internetowej szkoły. Zarówno pedagog jak i psycholog szkolny pracują zdalnie i udzielają fachowej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Jednocześnie pracownicy niepedagogiczni podjęli dalszą pracę, niezbędną do przygotowania szkoły do termomodernizacji. Księgowość dba o sprawy finansowe, a administracja o kadrowe. Pracownicy obsługi przygotowują szkołę do podjęcia prac remontowych i dyżurują. Sekretariat pracuje zdalnie z dodatkowym numerem telefonu.

Drodzy uczniowie Wam również dziękuję za to, że podjęliście współpracę z nauczycielami i kontynuujecie udział w lekcjach. Bardzo Was proszę o zdalną naukę w kolejnych dniach tak długo, jak długo to będzie konieczne. Pamiętajcie, że wszystkie problemy i niedogodności możecie zgłaszać psychologowi i pedagogowi. W miarę możliwości postaramy się je rozwiązać.

Drodzy uczniowie klas najstarszych – jeszcze dziś nie wiemy, kiedy będziecie mogli dokończyć i oddać prace dyplomowe i przystąpić do egzaminów. Konkretne regulacje prawne, dotyczące także tej kwestii, przygotowuje dla nas MKiDN. Ze swojej strony mogę Was jednak zapewnić, że zrobimy wszystko, aby rozwiązać sprawę najlepiej dla Was. 

 

Droga społeczności szkolna – jestem dumna mogąc kierować taką szkołą

 

Dyrektor PLSP – Beata Lewińska