OGŁOSZENIA!

 

OGŁOSZENIE Z 10 MARCA

 

Oficjalne informacje o epidemii: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

OGŁOSZENIE!

 

 

Dyrekcja Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona z dniem 10 marca zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne do 25 marca włącznie. Termin może ulec zmianie w zależności od sytuacji.

Zwracamy się do wszystkich uczniów z prośbą, aby w tym czasie nie pojawiali się w miejscach publicznych i nie korzystali z komunikacji miejskiej. Prosimy, aby wykorzystali ten czas na nadrobienie zaległości w nauce i pozostawali w ścisłym kontakcie telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatorów z wychowawcami.

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły, terminu oddania prac dyplomowych, a także terminu egzaminu dyplomowego (jeśli termin będzie musiał być przesunięty) będą zamieszczane na stronie www szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny.

Równocześnie odwołujemy radę pedagogiczną i zebranie rodziców, które było planowane na dzień 25 marca. O terminie rady pedagogicznej nauczyciele będą powiadomieni. Rodziców wszystkich uczniów prosimy o kontakt z wychowawcami w celu zasięgnięcia informacji na temat funkcjonowania ucznia w szkole.

 

TELEFONY KONTAKTOWE MOBILNE:

+48 736 859 234 - Sekretariat

     

 

Drodzy Uczniowie!

W związku z sytuacją w jakiej znalazły się placówki oświatowe z powodu koronawirusa zwracamy się jeszcze raz do Was z prośbą o maksymalne wykorzystanie czasu pobytu w domu na realizowanie podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów. Telewizja oraz radio zmieniły swoje ramówki wychodząc na przeciw uczniom i przygotowały programy edukacyjne. TVP Kultura będzie codziennie emitować spektakle oraz filmy; ekranizacje lektur szkolnych.

Zalecenia dyrekcji szkoły są takie, byście Drodzy Uczniowie śledzili program tych kanałów, które emitują takie programy edukacyjne i wybierali to, co dotyczy Waszego poziomu kształcenia. Ponadto prośba od polonistów jest taka, byście w czasie tych dwóch tygodni sporządzili recenzję jednego filmu bądź spektaklu, który obejrzycie.

Prosimy też, byście w tym czasie wykonywali prace z rysunku i malarstwa, które przyniesiecie do szkoły po powrocie. Bądżcie w nieustannym kontakcie ze swoimi nauczycielami, którzy na bieżąco będą Wam wyznaczać zadania do wykonania.

Jest to dla nas wszystkich trudny czas. Dlatego prosimy Was o wytężoną pracę w czasie przebywania w domu.

Magdalena Woźniak