OGŁOSZENIE!

 

 

Drodzy uczniowie, opiekunowie uczniów i nauczyciele, Szanowni Państwo!
Na stronie Centrum Edukacji Artystycznej ukazał się nowy komunikat dotyczący funkcjonowania szkół od 26 października (link https://cea-art.pl/komunikat-centrum-edukacji-artystycznej-w-sprawie-planowanych-zmian-w-pracy-szkol-artystycznych-w-kontekscie-ogloszonych-przez-rzad-w-dniu-23-pazdziernika-2020-r-obostrzen-zwiazanych-z-epidemia-covid/).
Przygotowaliśmy się do realizacji głównych przedmiotów artystycznych w budynku formułując nowy plan lekcji, ale wobec zaistniałej sytuacji na razie nie możemy działać inaczej, niż z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z tym wszystkie zajęcia do odwołania będą się odbywać w sposób zdalny zgodnie z dotychczas obowiązującym podstawowym planem lekcji.