OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NAUCZYCIELI HISTORII SZTUKI 2018

 

W dniach 16 i 17 listopada obyło się w naszej szkole po raz kolejny OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NAUCZYCIELI HISTORII SZTUKI organizowane we współpracy Centrum Edukacji Artystycznej. Pierwszego dnia seminarium odbył się wykład dr Pawła Freusa pt.: Zachęta: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość? o historii oraz misji tej instytucji, którą jest popularyzacja sztuki współczesnej, jako istotnego elementu życia kulturalnego i społecznego. Po wykładzie wraz z przewodnikiem grupa nauczycieli zwiedziała ekspozycję czasową „Co po Cybisie?”, która jest przekrojową wystawą polskiego malarstwa XX i XXI wieku i obejmującą szerokie spektrum dzieł wybitnych polskich twórców wpisujących się w kluczowe nurty historii sztuki i aktualne prądy artystyczne. W drugim dniu seminarium uczestnicy zostali zapoznani z nową formułą egzaminu dyplomowego z historii sztuki, nową podstawą programową w kontekście egzaminu maturalnego. Odbył się także wykład prezentujący atrakcyjną metodę pracy z młodzieżą na lekcjach historii sztuki, design thinking. Beata Lewińska (ZPSP, Warszawa) oraz Włodzimierz Gorzelańczyk (CEA) zaprezentowali kwartalnik wydawany przez Centrum Edukacji Artystycznej pt.: „Szkoła Artystyczna”. Na konferencję przybyło ponad pięćdziesięciu nauczycieli szkół plastycznych z całej Polski.