ZARZĄDZENIE DYREKTORA CEA 

W sprawie wyskości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem:

POBIERZ