PORADNICTWO DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

 

Uwaga!

 

W związku z ogromnym zainteresowaniem Państwa, zapisami na poradnię przedegzaminacyjną, PLSP informuje, że brak terminów do końca roku 2022. Prosimy o nie telefonowanie w tej sprawie i nie wysyłanie zgłoszeń mailowych /wysłane zgłoszenia będą usuwane/. Zapisy na poradnię przedegzaminacyjną, wznowimy po 16 grudnia br., czyli od dnia 19.12.2022 r.  /NIE WCZEŚNIEJ/. 

 

Jeszcze informacja dla osoby, rodzica, który chciał zapisać swoje dziecko, na termin poradni przedegzaminacyjnej w miesiącu grudzień - dotyczy:

BOGUMIŁY S. - bardzo proszę o kontakt z sekretariatem PLSP /mamy błąd w nr telefonu do zapisującego/.

 

 

PLSP od miesiąca: listopad br., uruchamia dla kandydatów do pierwszej klasy liceum sztuk plastycznych, tzw. poradnię przedegzaminacyjną.

Poradnia przedegzaminacyjna jest jednorazowym spotkaniem z kandydatem do PLSP, podczas którego, kandydat wykonuje prace plastyczne, pod kierunkiem wyznaczonego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela rysunki i malarstwa. Kandydat przedstawia również, prowadzącemu poradnię, swoje prace, wykonane przez siebie osobiście i przyniesione ze sobą. Na podstawie w/w prac, nauczyciel prowadzący zajęcia, informuje rodziców/opiekunów prawnych kandydata o kierunku rozwoju, w przygotowaniu do egzaminu wstępnego. Poradnictwo jest nieobowiązkowe, jednakże wskazane. Zajęcia w poradni są bezpłatne, a uczestnictwo w niej, daję szansę kandydatowi sprawdzenia swoich możliwości i predyspozycji do nauki i pracy, w szkole plastycznej.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje sekretariat. Forma zgłoszeń:

Sekretariat wyznacza termin poradni. Ilość miejsc jest ograniczona, gdyż zajęcia odbywają się tylko w jeden dzień tygodnia. Serdecznie zapraszamy!

Jednocześnie informujemy, że aktualne informacje /regulamin, harmonogram rekrutacji/ dla kandydatów do pierwszej klasy PLSP, zostaną zamieszczone w zakładce: rekrutacja, w okresie: grudzień 2022 r. – styczeń 2023 r.