LISTA KANDYTADÓW PRZYJĘTYCH DO PLSP

 

 

LISTA PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (14 sierpnia 2020)

LISTA PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (12 sierpnia 2020)

LISTA PRZYJĘTYCH Z PODZIAŁEM NA KLASY (3 sierpnia 2020)

LISTA PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH (3 sierpnia 2020)

 

Rekrutacja uzupełniająca

PLSP w Warszawie, wykazuje 2 miejsca wolne w klasie B, w rekrutacji do pierwszej klasy PLSP, na rok szkolny 2020/2021. Procedura odwoławcza rozpoczyna się z dniem 3 sierpnia i trwa do 7 sierpnia włącznie. Podania należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres zpsp@smocza.edu.pl

O wolne miejsca mogą ubiegać się kandydaci z listy niezakwalifikowanych, prosimy rodziców/opiekunów prawnych o przesyłanie podań.

 

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI!!!

 

WYNIKI

 

Ponieważ dokumenty rekrutacyjne, były przesyłane za pomocą poczty elektronicznej, to wszyscy zakwalifikowani kandydaci do pierwszej klasy PLSP, którzy są zdecydowani i będą wysyłać nam w ram,ach potwierdzenia woli nauki, oryginał świadectwa ukończenie szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu - są proszeni o OBLIGATORYJNE PRZESŁANIE RÓWNIEŻ ORYGINAŁÓW SKŁADANYCH DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH /wniosek wraz z załącznikami, 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne, zaświadczenie zdrowia/.

 

 

 

 

 

 

 

 

EGZAMIN WSTĘPNY

 

 

Kandydat, który nie potwierdził /Rodzic,opiekun prawny/ lub nie otrzymał informacji dot. przydziału grupy na egz. wstępny - jest proszony o pilny kontakt tel.

736 859 234

Z przyczyn niezależnych (awaria u jednego z operatorów komórkowych), część wiadomości mogła zostać niedostarczona.

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia dotyczącego egzaminu wstępnego, który odbędzie się 20 czerwca 2020.

UWAGA! Egzamin odbędzie się w budynku Zespołu Szkół Nr 127 w Warszawie, ul. Smocza 19.

ZARZĄDZENIE

 

PRZED EGZAMINEM KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z PROCEDURĄ!

PROCEDURA 

 

MAPA

unnamed.png