UWAGA!

informacje o dalszym postępowaniu rekrutacyjnym

do PLSP

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pierwszej klasy PLSP na rok szkolny 2020/2021, zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły, w dniu 26.06.2020 r.

 

Do dnia 31.07.2020 r. kandydaci, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do pierwszej klasy liceum plastycznego na rok szk. 2020/2021, składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egz. ósmoklasisty /są to dokumenty potwierdzające wolę nauki w szkole/. Informacja o sposobie, czasie i miejscu dostarczenia wymaganych dokumentów, zostanie podana w późniejszym terminie - po zakończeniu roku szkolnego 2019/2020.

 

W dniu 03.08.2020 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do pierwszej klasy liceum plastycznego /na stronie internetowej szkoły/.

 

 

* w razie zmiany przepisów oświatowych, dot. rekrutacji, szkoła zastrzega sobie również możliwość zmian w harmonogramie oraz regulaminie rekrutacji.