REKRUTACJA DO PLSP

 

PRZEDŁUŻONE ZAPISY!

 

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z zawieszeniem przez władze zajęć szkolnych do 24 maja odwołane są egzaminy wstępne do PLSP, które miały się rozpocząć 11 maja. W obecnej chwili nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminu wstępnego. O terminie i formie egzaminu dyrekcja PLSP powiadomi Państwa, jak tylko zapadną odpowiednie decyzje w MKiDN. Nie jest wykluczone, że egzaminy odbędą się dopiero latem, po rekrutacji do szkół ogólnokształcących lub odbędą się wcześniej, ale w innej formie, niż przewidziana dotychczas. Dlatego wszystkich naszych kandydatów (przyszłych uczniów) prosimy o cierpliwość i jednoczesne zabezpieczenie sobie miejsc w innych szkołach (wpłynęła większa liczba wniosków niż liczba miejsc w szkole, zatem nie będziemy mogli przyjąć wszystkich chętnych).

Beata Lewińska - Dyrektor PLSP

 

 

 

Termin egzaminu wstępnego, jego przebieg, kolejność i charakter może ulec zmianie i zależy od sytuacji zewnętrznej i decyzji władz.

 

W związku z zaistniałą sytuacją, dyrekcja PLSP zwraca się do wszystkich kandydatów z prośbą, aby zgodnie z harmonogramem rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie w terminach od 14 kwietnia do 5 maja przesyłali wypełnione i podpisane wnioski (skan lub czytelna fotografia) w wersji elektronicznej na adres szkoły plsp@smocza.edu.pl. Jeśli nie ma możliwości załączenia zdjęcia legitymacyjnego, prosimy na razie o zrobienie jakiegokolwiek zdjęcia twarzy, a w późniejszym czasie będzie możliwość wymiany fotografii.

Osoby, które w najbliższym czasie nie mogą uzyskać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole plastycznej, proszone będą o uzupełnienie złożonej dokumentacji w terminie późniejszym.

Osoby, które w czasie zawieszenia zajęć szkolnych nie mają możliwości uzyskania zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej także będą proszone o dostarczenie zaświadczenia w chwili, kiedy będzie to możliwe.

Wszystkie osoby, które będa przesyłały wnioski elektronicznie proszone będą w o zamianę na dokument w wersji papierowej we wskazanym. Po przesłaniu wniosków otrzymają Państwo wiadomość potwierdzającą. Jeśli takiej nie będzie po 48 godzinach - prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły na numer: 459 306 210.

Dyrektor PLSP im. W. Gersona w Warszawie