SZTUKA CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO

– VI Ogólnopolski konkurs wiedzy z historii sztuki:

Artysta i bohater. Wizerunek romantyka w sztuce

(w malarstwie, rzeźbie, grafice, rysunku).


Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale,
 Walenty Wańkowicz, olej, 1827–1828, MNW 

 

Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół plastycznych i ogólnokształcących w całej Polsce. Organizatorami są: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie, Centrum Edukacji Artystycznej oraz Muzeum Narodowe w Warszawie.

Jeden portret!... ów w Krymie, na skale oparty,

Między Azją a niebem, sam!... ten tylko warty

Poety i spomnienia -- o reszcie? nie gadam --

Lub mówię: "To jest ładne... to Mickiewicz Adam...

Tak o słynnym portrecie wielkiego poety, namalowanym przez Walentego Wańkowicza pisał Cyprian Kamil Norwid, w wierszu W pracowni Guyskiego. Fragmentem utworu przywołujemy postaci wielkich wieszczów narodowych, a także 200-rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, która staje się inspiracją dla kolejnej edycji konkursu. Romantyzm ma ogromne znaczenie dla sztuki polskiej, odcisnął szczególne piętno na kulturze, powstały znakomite dzieła literackie, muzyczne i plastyczne, ale także ukształtował się wśród Polaków postawy światopoglądowe i moralne. Zjawiska zapowiadające ten kierunek pojawiły się tuż po utracie przez Polskę niepodległości w roku 1795, jednak właściwy rozwój nurtu przypadł właśnie na lata 1822 – 1863. Choć sztukę polską tego czasu zdeterminował patriotyczno-niepodległościowy charakter, możemy w niej odnaleźć różnorodność postaw twórczych oraz rozmaitość tematów i stylistycznych formuł.         

Spośród wielu wątków sztuki romantycznej, pragniemy pochylić się na nad figurą samego artysty i bohatera romantycznego. Zastanowić się, co oznaczało być romantykiem w XIX wieku, a co to oznacza współcześnie?  Obecnie ma miejsce w Warszawie XVIII Międzynarodowy Konkurs Chopinowski, który również staje się konfrontacją współczesnych młodych, wrażliwych artystów z potężną romantyczną tradycją. Ufamy, że nasz konkurs, stanie się pretekstem, aby na nowo zdefiniować postawę romantyczną, sięgającą wysoko, poszukującą ideałów, a także kolejny raz poprowadzi młodzież w odkrywaniu najważniejszych pojęć, takich jak miłość, wolność, czy piękno.

 

DO POBRANIA:

KARTA UCZESTNIKA (DOC)

KARTA UCZESTNIKA (PDF)

PISMO PRZEWODNIE - ROMANTYZM (PDF)