SZTUKA CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO

– VI Ogólnopolski konkurs wiedzy z historii sztuki:

Temat edycji: Artysta i bohater. Wizerunek romantyka w sztuce

(w malarstwie, rzeźbie, grafice, rysunku).


Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale,
 Walenty Wańkowicz, olej, 1827–1828, MNW 

 

W bieżącym roku nadesłano sześć esejów na temat: Artysta i bohater. Wizerunek romantyka w sztuce polskiej (w malarstwie, rzeźbie, grafice, rysunku). Pomimo, iż zaledwie kilka uczennic podjęło się przystąpienia do konkursu, temat wypracowania uczestniczki rozważyły w sposób oryginalny i ciekawy, a także niezwykle osobisty odnosząc się do wybranych dzieł. Eseje odznaczają się wyrównanym poziomem literackim, historycznym i merytorycznym. 

Ze względu niemożność wyłonienia 12 finalistów przewidzianych w regulaminie konkursu, Organizatorzy zdecydowali o odwołaniu II etapu konkursu, jednocześnie przyznano 6 równorzędnych wyróżnień:

  • Joanna Brzenczka 
  • Aleksandra Kwaśniewicz
  • Anna Sikora

Uczennice z Liceum Sztuk w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, nauczycielka prowadząca dr Katarzyna Kwiotek 

  • Oliwia Woźniak

z Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy, nauczycielka prowadząca Nina Cuske 

  • Milena Bownik 
  • Julia Fruba 

Uczennice z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie, nauczycielka prowadząca Katarzyna Kawka

 

Wyróżnionym osobom gratulujemy!!