Wspomnienie. Nasza Pani Basia Kochana!

 

Tak nazywali panią Barbarę Sulewską, która objęła stanowisko sekretarki w Liceum Plastycznym w Warszawie i   mówili o Niej wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Pani Basia kierowała nieprzerwanie sekretariatem szkoły od 1956 do 1990 roku, w którym odeszła na emeryturę. "Zawsze pogodna i życzliwa, z wielkim zaangażowaniem traktowała swoją pracę. Znała przede wszystkim całą naszą młodzież i była przez uczniów lubiana. Taktowna, dyskretna i mądra." Tak m.in. napisał o Niej we wspomnieniach o szkole profesor Stanisław Czajka, wieloletni nauczyciel rysunku i malarstwa. Lubili i szanowali Panią Basię wszyscy, którzy Ją znali, za Jej profesjonalizm, uśmiech, zawsze okazywaną wszystkim pomoc i życzliwość. 

Pani Basia odeszła tydzień temu ... zawsze będziemy o Niej pamiętać.

W imieniu całej społeczności szkolnej łączymy się w żalu i smutku z Rodziną.

 

Dyrekcja PLSP