WYMAGANIA NA EGZAMIN MATURALNY 2021

 

Szanowni Państwo!

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiły się zmienione wymagania na egzamin maturalny.

Zachęcamy do zapoznania się:

 

 https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym