WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINU W WARUNKACH ZAGROŻENIA

 

 • Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.

 • Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy – smartfonu, maskotek…

 • Na egzamin należy przynieść:

  • własne przybory piśmienniczych (czarny długopis, linijka, cyrkiel, ewentualnie kalkulator);

  • własny słownik w przypadku cudzoziemców;

  • butelkę wody;

  • coś do zjedzenia w przerwie, jeśli tego samego dnia zdaje się dwa egzaminy.

 • Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.

 

W sali egzaminacyjnej należy poinformować zdających, że

 • można zdjąć maseczki w trakcie pisania, ale należy zakrywać usta i nos w każdej sytuacji kontaktu z osobą nadzorującą oraz podczas wyjścia do toalety i po zakończeniu pracy z arkuszem;

 • przed skorzystaniem ze wspólnego słownika, należy zdezynfekować ręce przygotowanym do tego celu środkiem dezynfekującym; 

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH

 

Komunikat o harmonogramie AKTUALIZACJA.pdf (cke.gov.pl)

 

PRZYBORY NA EGZAMIN MATURALNY

 

Komunikat o przyborach.pdf (cke.gov.pl)

 

 

 

WYMAGANIA NA EGZAMIN MATURALNY 2021

 

Szanowni Państwo!

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiły się zmienione wymagania na egzamin maturalny.

Zachęcamy do zapoznania się:

 

 https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym