COOKIES INFO

 

Nasza strona korzysta z plików cookies.

Możesz wyłączyć cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://plsp.smocza.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 1.09.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.04.2021


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część plików graficznych nie posiada tekstu alternatywnego
- serwis zawiera dokumenty PDF (cześć sporządzona na podstawie skanu)

Dokładamy starań, aby dokumenty publikowane w przyszłości spełniały wymagania dostępności cyfrowej. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, tak aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia 02.06.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt.
plsp@smocza.edu.pl

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH