DOKUMENTY DLA PRACOWNIKÓW

 

 

TABELA GODZIN PONADWYMIAROWYCH (DOC)

WNIOSKI O NAGRODY

SPRAWOZDANIE DLA NAUCZYCIELI

SPRAWOZDANIE CAŁOROCZNE

DEKLARACJA O REZYGNACJI Z PPK

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY PPK

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY 2020/2021

 

 

Ogólne zasady przyznawania świadczeń socjalnych:

„8. Wypoczynek dzieci i młodzieży może być sfinansowany dla danego dziecka w wieku od 3 lat do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia tylko 1 raz w roku,  pod warunkiem, że w/w  uczy się.”

Bardzo proszę wszystkich zainteresowanych pracowników o składanie wniosków podpisanych w administracji do dnia 31 .05 .2021 wnioski złożone  po terminie nie będą rozpatrywane.

 

WNIOSEK LATO (DOCX)