STATUT

 

STATUT PLSP

 

HARMONOGRAMY

 

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021

 

PODRĘCZNIKI

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - CYKL 4 LETNI

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - CYKL 5 LETNI

 

PROGRAMY NAUCZANIA

 

WYKAZ PROGRAMÓW

 

LP - CYKL 4 LETNI

 

HISTORIA SZTUKI

PODSTAWY PROJEKTOWANIA

RYSUNEK I MALARSTWO

RZEŹBA

PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU

REALIZACJE INTERMEDIALNE

ARANZACJA WNETRZ

PROJEKT PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE

PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

LSP - CYKL 5 LETNI

 

HISTORIA SZTUKI

INFORMATYKA

PODSTAWY PROJEKTOWANIA

PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU

PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALNE

PROJEKT PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

RYSUNEK I MALARSTWO

REALIZACJE INTERMEDIALNE

RZEŹBA

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

BIOLOGIA LP

BIOLOGIA LSP

CHEMIA I

CHEMIA II

CHEMIA III

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA LP

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA LSP

ETYKA

FILOZOFIA

FIZYKA I

FIZYKA II

FIZYKA III

GEOGRAFIA I

GEOGRAFIA II

GEOGRAFIA III

HISTORIA I

HISTORIA II

HISTORIA III

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO III LP

HISTORIA SZTUKI I

HISTORIA SZTUKI II

HISTORIA SZTUKI IIA - A. Wigura

HISTORIA SZTUKI III LP

HISTORIA SZTUKI III PLSP

HISTORIA SZTUKI IVA - A. Wigura

HISTORIA SZTUKI IVB LP

INFORMATYKA I

INFORMATYKA II

INFORMATYKA IIIA

JĘZYK ANGIELSKI IA prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK ANGIELSKI IA​​​​ prof. K. Cieślak

JĘZYK ANGIELSKI IB prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK ANGIELSKI IB prof. A. Klanowska

JĘZYK ANGIELSKI IIA prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK ANGIELSKI IIAB​​​​ prof. A. Klanowska, poziom niezaawansowany

JĘZYK ANGIELSKI IIB prof. K. Cieślak

JĘZYK ANGIELSKI IIIA prof. K. Cieślak

JĘZYK ANGIELSKI IIIA PLSP prof. A. Klanowska,  poziom rozszerzony

JĘZYK ANGIELSKI IIIB prof. A. Klanowska, poziom rozszerzony

JĘZYK ANGIELSKI IIIB prof. K. Cieślak

JĘZYK ANGIELSKI IVA prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK ANGIELSKI IVA prof. A. Klanowska, poziom niezaawansowany

JĘZYK ANGIELSKI IVB prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK ANGIELSKI IVB prof. K. Cieślak

JĘZYK NIEMIECKI I-IV prof. M. Waczkowska

JĘZYK NIEMIECKI - D. Zwolak

JĘZYK POLSKI I prof. B. Mierzwiak

JĘZYK POLSKI II prof. B. Mierzwiak

JĘZYK POLSKI III prof. B. Mierzwiak

JĘZYK POLSKI I - V prof. M. Szmidt

MATEMATYKA IAB

MATEMATYKA IIAB

MATEMATYKA II PODSTAWOWY

MATEMATYKA III PODSTAWOWY

MATEMATYKA III ROZSZERZONY

MATEMATYKA IV PODSTAWOWY

MATEMATYKA IV ROZSZERZONY

PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU IIIA - FOTOGRAFIA

PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU IVAB - FILM

PODSTAWY PROJEKTOWANIA I - Z. Muraszkiewicz

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE I

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE II

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE III

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE IV

PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALN prof. M. Kupidura

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ II

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ III

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ IV

REALIZACJE INTERMEDIALNE IIA - FOTOGRAFIA

REALIZACJE INTERMEDIALNE IIIA - ANIMACJA

REALIZACJE INTERMEDIALNE IVA - REALIZACJE DYPLOMOWE

RELIGIA I

RELIGIA II

RELIGIA III LP

RELIGIA III PLSP

RELIGIA IV LP

RYSUNEK I MALARSTWO I - IV prof. J. Mierzwiak

RYSUNEK I MALARSTWO prof. S. Żuchowski

RYSUNEK I MALARSTWO IB prof. T. Barszcz

RYSUNEK I MALARSTWO IIIB prof. T. Barszcz

RYSUNEK I MALARSTWO IVA prof. T. Barszcz

RYSUNEK I MALARSTWO I prof. P. Kraminer-Kaliciński

RZEŹBA I PLSP

RZEŹBA II PLSP

RZEŹBA III LP

RZEŹBA III PLSP

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE II PLSP

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE III

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE IV LP

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE IB

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PRZYKŁADOWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

ZAŁ 01 REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

ZAŁ 01A - REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

ZAŁ 01B - WYKAZ ZBIORÓW I ICH POWIĄZAŃ

ZAŁ 02 - KLAUZULE INFORMACYJNE I ZGODY

ZAŁ 03 - UMOWA POWIERZENIA UNIWERSALNA

ZAŁ 04 - REJESTR UMÓW POWIERZENIA ZAWARTYCH Z PROCESORAMI

ZAŁ 05 - REJESTR UMÓW POWIERZENIA JAKO PROCESOR

ZAŁ 06 - PLAN POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM

ZAŁ 07 - OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH

ZAŁ 08 - UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁ 09 - EWIDENCJA UPOWAŻNIEŃ PRACOWNIKÓW

ZAŁ 10 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

ZAŁ 11 REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH V 02

ZAŁ 11A - PODMIOTY UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DOSTĘPU DO DANYCH (DOKUMENT POMOCNICZY)

ZAŁ 11B - PORADNIK DLA SZKÓŁ (DOK. POMOCNICZY)

ZAŁ 12 - EWIDENCJA OSÓB WYSŁANYCH NA SZKOLENIE Z ODO

ZAŁ 13 - FORMULARZ ZGŁOSZENIA INCYDENTU

ZAŁ 14 - EWIDENCJA WEWNĘTRZNA NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH

ZAŁ 15 - WYKAZ POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW

ZAŁ 16 - PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

ZAŁ 17 - PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

ZAŁ 18 - PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

ZAŁ 19 - PRAWO DO SPRZECIWU

ZAŁ 20 - PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 RZ-7 WZÓR

 

INNE

 

DEKLARACJA WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

PRACA ZDALNA - TABELA SPRAWOZDAWCZA (DOC)

TABELA GODZIN PONADWYMIAROWYCH (DOC)

KONTROLA ZARZĄDCZA 2020

DEKLARACJA O REZYGNACJI Z PPK

WNIOSEK PRZYJĘCIE DO PLSP 2020  A

WNIOSEK PRZYJĘCIE DO PLSP 2020  B

ZAGADNIENIA Z HISTORII SZTUKI - EGZAMIN DYPLOMOWY 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

LOGO SZKOŁY

SPRAWOZDANIE DLA NAUCZYCIELI

SPRAWOZDANIE CAŁOROCZNE

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA

WNIOSKI O NAGRODY

DZWONKI