DUPLIKATY DOKUMENTÓW

UWAGA!

 

Procedura wydania duplikatu legitymacji szkolnej.

 

W celu wyrobienia duplikatu legitymacji szkolnej, należy:

1.      Złożyć w sekretariacie szkoły podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej /w przypadku ucznia niepełnoletniego, wymagany jest podpis rodzica /opiekuna prawnego/.

2.      Do podania należy dołączyć aktualne zdjęcie oraz dowód wpłaty 9 zł na podany niżej numer konta:

97 101010100094232231000000

/ w tytule wpisujemy dla kogo duplikat – imię i nazwisko ucznia /.

 

 

Procedura wydania duplikatu świadectwa szkolnego.

 

W celu wyrobienia duplikatu świadectwa szkolnego, należy:

1.      Złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o wydanie duplikatu świadectwa /wniosek dostępny do pobrania ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w sekretariacie/.

2.      Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty 26 zł na podany niżej numer konta:

97 101010100094232231000000

/ w tytule wpisujemy dla kogo duplikat – imię i nazwisko, na które ma być wydany  /.