KADRA KIEROWNICZA

 

Dyrektor – dr Beata Lewińska

Wicedyrektor – mgr Magdalena Kacała

Wicedyrektor – mgr Magdalena Woźniak

Kierownik sekcji przedmiotów specjalizacyjnych – dr Konrad Wieniawa-Narkiewicz

Kierownik sekcji przedmiotów ogólnoplastycznych– mgr Paweł Kasprzak