ORGAN NADZORUJĄCY

 

Centrum Edukacji Artystycznej

Ul. Kopernika 36/40

00-924 Warszawa

Tel. (22) 42 10 621, 42 10 617

cea_03_png.png

 

WIZYTATOR

 

Agnieszka Witomska 

Urszula Januszewska

Biuro Wizytatora:

Bursa Szkolnictwa Artystycznego

Ul. Miodowa 24 A

00-246 Warszawa

Tel. 635 14 30