PEDAGOG

Agnieszka Ziemba - Duda

Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałek:
13.40-16.40

Wtorek
8.00-13.00

Środa
13.00-17.00

Czwartek
8.00-13.00

 

Magdalena Kacała

Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałek
12.30-14.30

Wtorek
9.00-13.00

Czwartek
12.00-14.00

 

Kontakt z pedagogiem:
telefon stacjonarny do szkoły, wew. 8,
za pośrednictwem dziennika elektronicznego
lub za pomocą adresu: kacalamagdalena@office.smocza.edu.pl

 

 

PSYCHOLOG

Dominika Krasnodębska 

Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałek

8.00-13.00

Czwartek
11.00-16.00

Kontakt z psychologiem:
telefon stacjonarny do szkoły, wew. 8,
za pośrednictwem dziennika elektronicznego

 

Rejonowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna:  

Zespół poradni psychologiczno-pedagogicznych nr 1 (zppp1.waw.pl) 

 

Psycholodzy CEA:  

Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne CEA - Centrum Edukacji Artystycznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

 

Zdalne warsztaty dla uczniów i rodziców:  

Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów szkół artystycznych oraz ich rodziców/prawnych opiekunów - Centrum Edukacji Artystycznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)