TERMOMODERNIZACJA

 

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna
wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze
środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa. 

 
Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a
podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum
Edukacji Artystycznej.
W 2020 roku w kwietniu rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww.
projektem.
W 2020 roku w grudniu projekt został zakończony.

 

MKiDN
https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych
CEA
https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/