• slide
 • slide
 • slide

PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU

Maciej Jędrzejec

 

Uczniowie podczas nauki przedmiotu podstawy fotografii i filmu, zdobywają wiedzę w posługiwaniu się obrazem, która jest niezbędna do funkcjonowania w zawodzie plastyka i komunikowania się we współczesnym świecie, niezależnie od nauczanej specjalności. W procesie kształcenia uczeń zdobywa podstawowe umiejętności z dziedziny fotografii oraz filmu, a poprzez działania praktyczne, obudowane wiedzą teoretyczną, rozwija swoją kreatywność.

 

Szczegółowe cele kształcenia w zakresie przedmiotu obejmują:

 

 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi wiadomościami na temat historii fotografii i  filmu, a także przedstawienie wybitnych twórców z obu dziedzin.

 • Kształcenie umiejętności rozróżniania podstawowych gatunków fotografii, a także filmu.

 • Zapoznanie z elementarnymi pojęciami z zakresu fotografii i filmu, technik i technologii.

 • Zapoznanie z elementami obrazu fotograficznego oraz filmowego.

 • Poznanie nowoczesnych urządzeń, technik i technologii multimedialnych do rejestracji i przetwarzania obrazu, dźwięku i światła.

 • Zapoznanie z właściwościami optyki, rozróżnianie rodzajów źródeł światła.

 • Zapoznanie z poszczególnymi etapami powstawania filmu i budową utworu filmowego.

 • Zapoznanie z najważniejszymi pojęciami technicznymi dotyczącymi filmu, światła i dźwięku.

 • Ćwiczenie umiejętności doboru odpowiedniego sprzętu do wykonania zadania.

 • Zapoznanie z teorią i praktyką montażu filmowego.

 • Zapoznanie uczniów z podstawami obsługi oprogramowania do tworzenia i edycji filmów.

 • Zapoznanie uczniów z podstawami obsługi oprogramowania służącego do pracy przy tworzeniu i edycji fotografii.

 • Nauczenie obsługi współczesnego sprzętu i urządzeń w pracowni fotografii i filmu.

 • Realizacja różnorodnych zadań z zakresu fotografii artystycznej, dokumentalnej.

 • Realizacja różnorodnych zadań z zakresu filmu oraz video w formie fabularnej, artystycznej, a także dokumentalnej.

 • Kształtowanie umiejętności właściwego planowania realizacji zadania.

 • Wykorzystywane wiedzy i umiejętności w twórczy sposób.