Pracownia podstaw fotografii i filmu

MACIEJA JĘDRZEJCA

 

 

Jest grafikiem, filmowcem, twórcą animacji oraz fotografem. Okazjonalnie prowadzi też zajęcia z zakresu programów graficznych pakietu Adobe. Studiował Informatykę i Ekonometrię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył Policealne Studium Fototechniczne w Zespole Szkół Fototechnicznych w Warszawie, a następnie studia licencjackie na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (dyplom z animacji). Następnie ukończył studia magisterskie na Wydziale Sztuki Mediów na warszawskiej  Akademii Sztuk Pięknych, gdzie również obronił dyplom z Animacji oraz VIDEOMAPPINGU. Współpracuje z wieloma instytucjami oraz wydawnictwami.

 

Kontakt:

001-mail_02.svg      e-mail: smocza.foto.anima@gmail.com

Prace uczniów oraz działalność pracowni można śledzić w mediach społecznościowych:

004-instagram.svg    003-facebook.svg    008-vimeo.svg 

002-google-plus.svg    007-tumblr.svg    006-twitter.svg

001-youtube.svg