• slide
  • slide
  • slide

Pracownia rysunku i malarstwa

JERZEGO MIERZWIAKA

 

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, a następnie studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest aktywnym artystą, wypowiadającym się w wielu dziedzinach: grafika, malarstwo, rzeźba, architektura wnętrz. Do najważniejszych jego realizacji należą m.in: Identyfikacja graficzna studia koncertowego Polskiego Radia S 1 im. Witolda Lutosławskiego, Identyfikacja graficzna firmy wydawniczej HERAION w Szwajcarii, Pomnik – krzyż papieski w Warszawie na placu Piłsudskiego (współautorstwo) oraz liczne opracowania graficzne książek, folderów, katalogów i plakatów.

Jako nauczyciel pracuje ponad 30 lat w szkole. Ponad 15 lat pracował, jako wykładowca akademicki. Kilkuset jego wychowanków ukończyło uczelnie artystyczne w kraju i za granicą. Wielu z nich zostało laureatami konkursów plastycznych – krajowych i zagranicznych, a także stypendystami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest współautorem programu nauczania rysunku i malarstwa dopuszczonego w 2006 r. do użytku w szkołach plastycznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz autorem programu nauczania rysunku i malarstwa, opublikowanego przez CEA w 2015 r. Jest ekspertem do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

 

Prace uczniów zrealizowane w pracowni: