• slide
 • slide

RZEŹBA

Paweł Goliszek

Paweł Kasprzak

 

Celem nauczania przedmiotu rzeźba jest kształcenie umiejętności świadomego poruszania się w przestrzeni trójwymiarowej. Uczeń, poprzez działania warsztatowe i twórcze, rozwija przede wszystkim wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski. Umiejętności zdobyte w ramach przedmiotu, obok rysunku i malarstwa, są najbardziej istotne w kształceniu plastycznym. Uczeń - poprzez działania praktyczne - zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rzeźby. Po zakończeniu edukacji może podjąć pracę zawodową lub naukę na poziomie akademickim.


Cele kształcenia szczegółowe obejmują:

 • Poznanie  podstawowej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa i technik rzeźbiarskich, a zwłaszcza takich materiałów, jak glina, glina ceramiczna, plastelina, gips, wosk, drewno, kamień, metal i inne.

 • Kształcenie umiejętności posługiwania się słownictwem związanym z technikami, materiałami i środkami artystycznymi w rzeźbie.

 • Ćwiczenie umiejętności rozróżniania i stosowania podstawowych terminów i pojęć z zakresu technik rzeźbiarskich i języka dziedziny, takich jak:

  • modelowanie, odlew, negatyw, pozytyw, forma tracona, konstrukcja, patyna, wypał ceramiczny, itp.,

  • bryła, konstrukcja, kompozycja, statyka, dynamika, forma, faktura, ciężar, kierunki, kolor, wzajemne oddziaływanie i współgranie środków formalnych itp.

 • Zdobycie  podstawowych umiejętności warsztatowych: posługiwanie się narzędziami i warsztatem rzeźbiarskim w zależności od określonej techniki.

 • Kształcenie umiejętności konstruowania form rzeźbiarskich przestrzennych i pół-przestrzennych.

 • Umiejętność organizowania warsztatu pracy i planowania procesu tworzenia w tej dziedzinie.

 • Poznanie  różnych technik i materiałów rzeźbiarskich (modelowanie w zadanym materiale, formowanie metodą ceramiczną, odlew gipsowy, wykorzystywanie techniki modelowania w formie negatywowej).

 • Kształcenie umiejętności budowania formy trójwymiarowej oraz konstrukcji nośnych pod te formy.

 • Kształcenie wrażliwości i umiejętności obserwacji natury.

 • Ćwiczenie umiejętności twórczego interpretowania natury, a także kreowania form przestrzennych z wyobraźni.

 • Realizowanie różnorodnych prac koncepcyjnych w poszukiwaniu, projektowaniu i wykonaniu formy przestrzennej.