• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

 

Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne.

Zadaniem specjalizacji jest przygotowanie uczniów do samodzielnych działań twórczych w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem grafiki projektowej. Uczeń zdobywa umiejętności poprzez doświadczenia koncepcyjne i wykonawcze, rozwijając intuicję, wyobraźnię oraz sprawność manualną i techniczną, a także wiedzę w zakresie obsługi graficznych programów komputerowych. Absolwent po zakończeniu edukacji z projektowania graficznego posiada wiedzę niezbędną do podjęcia samodzielnych działań zawodowych lub kontynuacji edukacji na poziomie wyższym. W podstaw nauczania leżą ogólnie pojęte zasady kompozycji, typografii jako nauki i przede wszystkim specyficzny rodzaj myślenia odpowiadający za kreatywną stronę dzieła sztuki. W sensie formalnym specjalizacja ta przygotowuje do pracy na szeroko rozumianym rynku reklamowym, począwszy od projektowania małych form graficznych, logotypu, plakatu, bilboardu, jak też złożonych form, takich jak: identyfikacja firm czy złożone wieloskładnikowe projekty grafiki użytkowej.  Cele szczegółowe wiążą się przede wszystkim z zapoznawaniem uczniów z różnymi rodzajami kompozycji plastycznej, zapoznaniem z pojęciami i terminami z dziedziny liternictwa i typografii, zdobycie wiedzy na temat historii projektowania graficznego, zapoznaniem z technikami mechanicznego i cyfrowego przetwarzania obrazu, kształceniem umiejętności rozróżniania technik i parametrów druku, zapoznanie z narzędziami programów graficznych do realizowanych projektów i przygotowania ich do publikacji w różnych środowiskach, ukazaniem różnych możliwości realizacji  projektu w oparciu o tradycyjne oraz nowoczesne techniki i technologie, zaznajomieniem z analogowymi i cyfrowymi narzędziami rejestracji oraz przetwarzania obrazów, kształceniem świadomości wykorzystywania różnorodnych środków plastycznych do kształtowania komunikatu wizualnego oraz wartościowania zrealizowanego projektu pod względem artystycznym, estetycznym i użytkowym oraz pod względem jakości technicznej oraz nabywaniem umiejętności profesjonalnego dokumentowania i archiwizowania prac.