TECHNIKI RZEŹBIARSKIE

 

Techniki rzeźbiarskie to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy rzeźbiarskie

W trakcie nauki uczeń, poprzez działania praktyczne, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych technik rzeźbiarskich. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz kształcenia na poziomie akademickim. Zadaniem specjalizacji jest wyposażenie uczniów w wiedzę pozwalająca rozróżniać i definiować tradycyjne i współczesne pojęcia oraz terminy związane z wybranymi technikami rzeźbiarskimi, kształtowanie umiejętności klasyfikowania formy rzeźbiarskiej oraz rozróżniania funkcji i zastosowania technik rzeźbiarskich, pozyskiwanie wiedzy pozwalającej orientować się w tradycyjnych i współczesnych procesach technologicznych, stosowanych w zakresie dziedziny, kształcenie w zakresie rozpoznawania i charakteryzowania materiałów i surowców stosowanych w technikach rzeźbiarskich, rozpoznawanie i definiowanie środków wyrazu artystycznego w rzeźbie i reliefie. Do zadań szczegółowych należy też kształcenie umiejętności prawidłowego planowania pracy od projektu do realizacji, ćwiczenie właściwego dobierania materiałów, narzędzi i technologii, w zależności od specyfiki założeń projektu, posługiwanie się nowymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, stosowanymi w dziedzinie rzeźby, kształcenie umiejętności właściwego organizowania warsztatu pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, kształcenie w zakresie właściwego dobierania środków artystycznych, a także podejmowania działań niekonwencjonalnych w zakresie wypowiedzi artystycznej (ready mades, asamblaż). Adepci specjalizacji realizują różnorodne formy rzeźbiarskie z użyciem odpowiednich technik, w tym technologii 3D (zapoznawanie z programem ZBrush, służącym do formowania przestrzennego w oparciu i nowe technologie i drukowaniem 3D).