WYNIKI REKRUTACJI

 

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

PODZIAŁ NA KLASY 

 

 

 

 

EGZAMIN WSTĘPNY 2021

 

UWAGA! PILNE!
- wiadomość z 15.05.21 r. z godziny 17:00

 

Procedury egzaminu wstępnego,

dla kandydatów do pierwszej klasy

Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

im. Wojciecha Gersona w Warszawie.

 

Egzamin wstępny dla kandydatów do PLSP w Warszawie, odbędzie się z podziałem alfabetycznym kandydatów, na dwie grupy, gdzie pierwsza z nich, przystąpi do egzaminu w dniu 17.05.2021 r. /poniedziałek/, druga grupa - w dniu 18.05.2021 r. /wtorek/, w budynku Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie, ul. Smocza 6. 

Kandydaci są proszeni o punktualne przybycie od strony boiska szkolnego /na tyłach budynku PLSP w Warszawie/, gdzie będą wpuszczani na teren szkoły, wg ustalonego harmonogramu grup.

Mając na uwadze bezpieczeństwo kandydatów do PLSP, jak i pracowników szkoły, bardzo prosimy aby wszyscy zdający byli zaopatrzeni w maseczki, w których wejdą na teren szkoły.

 

EGZAMIN PRAKRTYCZNY – DN. 17.05.2021 R.

KANDYDACI DO PIERWSZEJ KLASY PLSP, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ /NA LITERĘ/, ODPOWIEDNIO:

PIERWSZA LITERA NAZWISKA - GODZINA:

A, B - 9:00

C, D - 9:15

E, F, G - 9:30

H, I, J - 10:00

K - 10:15

L, Ł - 10:30

 

EGZAMIN PRAKRTYCZNY – DN. 18.05.2021 R.

KANDYDACI DO PIERWSZEJ KLASY PLSP, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ /NA LITERĘ/, ODPOWIEDNIO:

PIERWSZA LITERA NAZWISKA - GODZINA:

M, N - 9:00

O, P - 9:15

R - 9:30

S - 9:50

Ś, T, V, W, Y, Z, Ż - 10:30

 

Egzamin wstępny, praktyczny trwa /max./ 4 godziny zegarowe, od momentu sprawdzenia listy na sali egzaminacyjnej i odczytania tematów prac. 
Kandydat, który zakończył egzamin, po zgłoszeniu tego faktu, nauczycielowi nadzorującemu prace w danej sali, może opuścić miejsce egzaminu i budynek szkoły od strony wejścia głównego do PLSP w Warszawie.

Mając na uwadze, zachowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny, związanych z wprowadzonym stanem pandemii, prosimy o nie gromadzenie się nadmierne Państwa Rodziców/Opiekunów, zarówno odprowadzając kandydatów, jak i oczekując na wychodzących /po egzaminie/ z budynku szkoły.

 

Kandydat do pierwszej klasy PLSP, na egzamin wstępny –
praktyczny /odbywający się w dniach 17-18 .05.2021 r./ jest zobowiązany
do przyniesienia ze sobą:

 • blok techniczny lub rysunkowy – format A3 (gramatura 100-170g/m²),

 • ołówki (może być również grafit), temperówka, gumka do wycierania,

 • farby /wodne/ np. plakatowe /gwasze /tempery /mogą być akrylowe,

 • naczynie na wodę,

 • pędzle,

 • plastelina ok. 1 kg – jednobarwna,

 • narzędzia do modelowania w plastelinie, np. patyk, szpatułka, szpachelka,

 • podstawka pod rzeźbę – twarda /sztywna/podkładka tekturowa o wymiarach: 20cm x 20 cm

 

Wszyscy kandydaci do PLSP, oprócz wymienionych przyborów, zabierają na egzamin aktualną legitymację uczniowską, lub inny dokument, ze swoim zdjęciem.

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

 

KANDYDACI DO PLSP, ZOSTALI PODZIELENI ALFABETYCZNIE, NA DWA DNI, TRWANIA EGZAMINU WSTĘPNEGO.

I TAK:

 • W DNIU 17.05.202r. /PONIEDZIAŁEK/ - EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ DLA WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYYCH KANDYDATÓW,  KTÓRYCH NAZWISKA, ROZPOCZYNAJA SIĘ OD LITERY A I KOLEJNO AŻ DO LITERY Ł  /A-Ł/

 

 • W DNIU 18.05.202r. /WTOREK/ - EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ DLA WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYYCH KANDYDATÓW,  KTÓRYCH NAZWISKA, ROZPOCZYNAJA SIĘ OD LITERY M I KOLEJNO AŻ DO LITERY Ż  /M-Ż/  

 

Egzamin praktyczny, w każdym z tych dni, rozpocznie się od godz. 9.00. Natomiast, kandydaci będą stopniowo /z opóźnieniem czasowym wpuszczani, na teren boiska szkolnego/ Dalsze instrukcje, w tym, czas przybycia na egzamin, przydział grupy dla kandydata, w konkretnym dniu egzaminu, będzie zamieszczony w dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych.

 

 

 

 

PILNE!

 

Z uwagi, na olbrzymią ilość zgłoszeń kandydatów do PLSP, mając na uwadze sytuację epidemiologiczną, informujemy:

 • kompletne dokumenty rekrutacyjne przyjmujemy do dnia 14.05.202r. do godz. 14.00 /zarówno wysłane drogą mailową na adres: plsp-wyniki@wp.pl lub składane osobiście, w sekretariacie szkoły/

 • informacje, o przydziale grup i godz. zgłoszenia się kandydata, na egzamin, będą możliwe dopiero po zamknięciu list kandydatów do PLSP, tj. w dniu 15.05.2021 r. i zostaną opublikowane jako informacje techniczne. Ze względu, na ochronę danych osobowych, nie będziemy publikować list z nazwiskami. Natomiast, przydział będzie się odbywał na zasadzie alfabetycznego podziału kandydatów.

 • Uwaga! Egzamin praktyczny, ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń chętny do PLSP może zostać rozpisany na dwa dni. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, zmianie ulegnie również termin ogłoszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pierwszej klasy PLSP, /o jeden dzień, czyli - 21.05.2021 r./

 

 

UWAGA!

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY DO PIERWSZEJ KLASY PLSP, ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17.05.2021 R.

I BĘDZIE PRZEBEGAŁ, W DWÓCH TURACH.

 

PIERWSZA TURA -  OKOŁO GODZ. 9.00

DRUGA TURA -  OKOŁO GODZ. 14.00

 

Dokładniejsze informacje, w tym, przydział do grup, zostaną zamieszczone, w dniu 15 maja /kiedy zamkniemy listę aplikujących do PLSP/. 

Kandydaci są proszeni o punktualne przybycie od strony boiska szkolnego /na tyłach budynku szkoły PLSP w Warszawie - brama boiska szkolnego - Aleja Strzałkowskiego/, gdzie będą wpuszczani na teren szkoły, wg ustalonego harmonogramu grup, w dwóch turach /rano i popołudniu/. Mając na uwadze bezpieczeństwo kandydatów do PLSP, jak i pracowników szkoły, bardzo prosimy, aby wszyscy zdający byli zaopatrzeni w maseczki, w których wejdą na teren szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

 

PLSP nie bierze udziału w elektronicznej rekrutacji /do szkół ponadpodstawowych/ przeprowadzanej, przez Biuro Edukacji Warszawskiej!

 


Kandydat do pierwszej klasy PLSP, na egzamin wstępny –
praktyczny /odbywający się w dniu 17.05.2021 r./ jest zobowiązany
do przyniesienia ze sobą:

 • blok techniczny lub rysunkowy – format A3 (gramatura 100-170g/m²),

 • ołówki (może być również grafit), temperówka, gumka do wycierania,

 • farby /wodne/ np. plakatowe /gwasze /tempery /mogą być akrylowe,

 • naczynie na wodę,

 • pędzle,

 • plastelina ok. 1 kg – jednobarwna,

 • narzędzia do modelowania w plastelinie, np. patyk, szpatułka, szpachelka,

 • podstawka pod rzeźbę – twarda /sztywna/podkładka tekturowa o wymiarach: 20cm x 20 cm

 

Wszyscy kandydaci do PLSP, oprócz wymienionych przyborów, zabierają na egzamin aktualną legitymację uczniowską, lub inny dokument, ze swoim zdjęciem.

 

Wszyscy kandydaci do PLSP, którzy będą przesyłali skany dokumentów rekrutacyjnych mailowo /na podany adres e-mail w harmonogramie rekrutacji/, muszą oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów - czas do 48 godzin. Jeżeli takiego potwierdzenia Państwo, nie otrzymają, prosimy o niezwłoczny kontakt z sekretariatem szkoły pod nr.: 736 859 234